Vanhedhra

Old Swedish Dictionary - vanhedhra

Meaning of Old Swedish word "vanhedhra" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vanhedhra
vandhedra, vanära. " hans fadhir vanhedhrdhis af them. särlica i them stadh som the skullo han mäst hedhra" Bo 121. " jak är himerikis drothning. .. thw scalt wita for visso, at alt mins sons loff är mith loff. ok hwilkin som wanhedhra han, wanhedhra mik" Bir 1: 21. " vm the saghin sin vin vanhedhras ok dröuas" ib 3: 168. ib 1: 112, 231, 3: 464. bödh gudh. .. at preste skulo ey hans nampn smitta oc wanhedhra MB 1: 370.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚿᚼᚽᚦᚼᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back