Vanheþer m

Old Swedish Dictionary - vanheþer m

Meaning of Old Swedish word "vanheþer m" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vanheþer m
vanheder, vanära, vanärande, skymf, kränkning, förolämpning. thz är giort them til hedher oc hanum til ängin wanheher Bil 295. " petru ok paulus vildo eigh längar þola guz van heþar" Bu 102. Bil 105. " mz wanheder guz nampns" ib 692. " göra vanheþar guz härbärghe" Bu 13. BSH 5: 538 (1514). " hon thok vndra wm sidhe hwi män giordho swa mykin wanhedher af hanum som waro förra vani at hedhra" Bil 486. " wardh bort kördhir mz wanhedhir" Bir 1: 232.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚿᚼᚽᚦᚽᚱ::ᛘ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
➞ See all works cited in the dictionary

Back