Vani

Old Swedish Dictionary - vani

Meaning of Old Swedish word "vani" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vani
vana. "wani bidher bäst" GO 376, 417. " bätra är wita eld i by än ondh wana" ib 480. ib 727. " sua är iak guþi for gangen af gamle villo ok ondom vana" Bu 135. " wanin gik ower skälin" MB 1: 455. vilin gör vanan. vanin gör idhnona Bo 134. " flygha the (fågelungarne) uttärmeer äptir sinne makt til thes the wardha fulkompne af wana ok konst" Bir 1: 299. " thz är hart oc thunkt at forlata sin vana" ib 2: 144. fortak thik wana at swäria (usus jurandi) Bir 105. edha wani gör menedha sidhwänio (usus jurandi facit consduetudinem perjurii) ib KS 51 (130, 55).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚿᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back