Vänia

Old Swedish Dictionary - vänia

Meaning of Old Swedish word "vänia" (or vænia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vänia (vænia)
vänja. "swa gör barn i by som hema är want" GO 242. ib 306, 937 (want kan dock på dessa tre STällen fattas ss n. af adj. van). - med prep. jlt är wänia thz swin w akir som i är want GO 733 (want möjl. att fatta ss n. af adj. van) ib 27. afvänja (från modersmjölken el. modersbröSTet). med prep. af vander af myolkenne ok bortrördher fran spinomen Su 435. " thentidh piltin war waxin oc aff spinom wandir" ST 326. " naar thenna wälsignada iomfrwn war wand aff modher spena" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 44.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so vänia may have also been written as vænia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • wännia MD (S) 241.
  • wäns Bir 1: 275, 311.
  • vander) ,
  • vänia sik , vänja sig (vid). med prep. i hwilke sik wända oc wänia j the dikt oc scripter som gyrinna oc päninganna afflingh tilhöra Su 288. - med prep. til wännia sigh. .. tiill harnisk MD (S) 241. - med inf. (med föregående at el. til at). han. .. vande sik til at läsa the tidhe ok böne som waro til gudz hedhir VKR IX. " ey skal iak. .. vänia mik at fylla bwkin mz ensampno reno vatne" Bo 133. - refl. vänias, vänja sig, vänjas, blifva van med prep. i fläste wänias i flätionne (studio vanitatis intendentes) Su 381. hwilken som. .. tillböriadhe at wänias i fafängonne (vanitabius implicari) ib 383. På båda dessa ställen, särskildt det senare, står dock wänias troligen för ursprungligare wänias; jfr väflas 2 under väfla. - med prep. til. at män skullo swa myklo hälder wänias til gudz hedher MB 1: 483. " thin mundir skal ey wänias til edha" ST 537. - med prep. vidh then man som framgangir til thes han wäns (assuescit) vidh äruodhe Bir 1: 275. " hon är van vidh groff kost oc vidhir thorff nu at vänias vidh thin kost" ib 3: 113. swa som almennelica sigx at mannin ma swa vänias vidh ilt at honum thykkir ilt fult söt vara ib 2: 314. med inf. (med el. utan föregående til at). smwswenin wandis til at läsa auer maria KL 61. " vandes suennen mz companom drika ok dobbla" Bu 156. " vandis han for sma blöto siäng" Bil 792 (jfr ib 1038). - vänias (från modersmjölken el. modersbröstet), afvänjas. med prep. af. a then dagh smaswenin wandis aff modher mielk MB 1: 197. " til thes barnit wäns af moilinne" Bir 1: 311. ginstan thu af spina vandis ib 4: 139. ib 152. Jfr af-, til-vänia.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚿᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back