Vank

Old Swedish Dictionary - vank

Meaning of Old Swedish word "vank" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vank Old Swedish word can mean:

vank
1) vacklande, sviktande. " en ganzskan dagh. .. stodh the striidh opa then wAll thz är nw komith a wn wank" Al 2449. - utan vank, utan vacklan, fast, orubbligt. dygdoge menniskior. .. pläga wenskap ok kerlek hAlla wtan wank ok Al misfAlla MD (S) 293.
vank
2) ovisshet, tvifvel. " Alexander fan rät ängin wank at philippus war mz fAlse krank (d. v. s. fann det otvifvelaktigt, att Philippus fAlskeligen var beskylld för att vara illvillig)" Al 2611. - utan vank, utan ovisshet, utan tvekan. aff hwath siwkdoom han laa krank thz thydher Alexander vtan wank Al 712. - Jfr vanke.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚿᚴ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back