Vanka

Old Swedish Dictionary - vanka

Meaning of Old Swedish word "vanka" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vanka Old Swedish word can mean:

vanka
1) vanka, röra sig, vandra, gå. tha skal man arbetha och vanka LB 7: 97. " j skwlin wara gladha oc ey formykyth vancka enkannelic om yddagin" ib 181.
vanka
2) fara, färdas, resa. " the laatha thera fok till hopa sanka och iiM [200] och än meer mz skiip wanka" RK 3. 2241. then högre rok aa konungx sidha som skal ginom rikit ridha ok altidh ginom landhet wanka spisningh ok kost til konung sanka MD (S) 281. the andrher til hsth wanke ther om kringh och skaffa in spisningh p alla sidhor BSH 5: 115 (1506).
vanka
3) röra sig, fara hit och dit. skal hans öghon ey mykit wanka MD (S) 208. - röra sig, vara i rörelse, sväfva. the lätha mykit folk tiil hopa sanka och saa opta the swänska monde siik sanka the saaghe eeth brynnande swärdh öffuer siik wanka sancte erik konungh som är sweriges wärdh leeth tha wisseligha wanka siith swärdh ib 2389, 2391. " lätom oss nw tiil hopa sanka och friligha swärdith wanka" ib 2313. för öghena wancka gerningha och ordh begärilsa oc tancka MD 121.
vanka
4) gå, föras. vore nyttucht, ath eders och her tures breff vanckade om kringh landit BSH 5: 436 (1511).
vanka
5) gå, grassera. for pestenlica her vankar FM 392 (1508).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • vanka af ok til , fara af och an. vankede the (jakterna) ther aff och till BSH 5: 502 (1512).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚿᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back