Vänleker

Old Swedish Dictionary - vänleker

Meaning of Old Swedish word "vänleker" (or vænleker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vänleker (vænleker)
skönhet, fägring. " biskopen vndra hänna släkt ok vänlek" Bu 144. Bil 541. MB 1: 222. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 28, 177, 2: 263. van thu gitir begripit hans änlitis vänleek Bo 55. hänna vänleek thökte mik tha kär Fl 1640. " ökade swa gud hennes fägrindh (pulchritudinem) at aldre kwnne mantz öghon mättas aff hennes venlek (decore)" MB 2: 162. " seandis hennes owirmatto wänlek" ib. " gud haffde them (Eriks döttrar) mykin vänlek giwit" RK 1: 596. a werldin. .. thin vänlik ok thiin fagher laat the endas offta med sorgh ok grat ib 2496. " är räkinscapir görandhe af licammon, oc allom hans anBudhom som är syn, hörils, mal, smakir, stiRKir, vnglekir, venlekir" MP 1: 241. " ther astundas ey nakar wänelekir älla kropsins fäghrind ok ey lustelika thinga syn" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 81. skipa hänne dygdha klädhe ok alz vänlekx klädhe ib 3: 25. " ens manz persona ogirplix vänlex" ib 293. saa hon swa som eet mönstir vndarlikit j vänlek ok fäghrind (teMPlum miraBilis pulchritudinis) ib 236. " nakra mina framlidhna dagha, j hwilkom. .. wänlekxsins fägrindh kringom gaff mik alla wäghna" Su 237.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so vänleker may have also been written as vænleker

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • ven- MP 1: 241 ; MB 2: 162.
  • -leek Bo 55 (ack); MB 1: 222 (ack); Fl 1640 (nom.). -lik RK 1: 596 (ack.), 2496 (nom.)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚿᛚᚽᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back