Vänlika

Old Swedish Dictionary - vänlika

Meaning of Old Swedish word "vänlika" (or vænlika) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vänlika (vænlika)
skönt, fagert, vackert, på ett sätt som tager sig väl ut. hon siälff mz roosine lith vänligha bespred j änlitidh MB 2: 201. " en gudh. .. wänlika kläd i konungx ham" Al 8611. " the (foglarne) waro store wänlika hwite" ib 9559. " eth bAldakin a fyra stänger war ther vänlika wth spreet" RK 1: 1436. - med ståt, hedersamt. konung erik. .. loth honom fylgia vänlika til graff RK 1: 60. " them wart tha venlika fölgt til strand" ib 119. " hon war vänlika förd til landa" ib 428. ib 1948. - ståtligt, på ett imponerande sätt. bönder haffdo sik wänlika skikkat ok haffdo sith baner wp stikkat RK 1: 3466. ib 3021.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so vänlika may have also been written as vænlika

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • ven-.
  • -ligha.
  • -lik RK 1: 1948),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚿᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back