Vänlikhet

Old Swedish Dictionary - vänlikhet

Meaning of Old Swedish word "vänlikhet" (or vænlikhet) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vänlikhet (vænlikhet)
skönhet. " eet pallacium. .. osighelikit ij vänlikhet" Bir 4: 302. - prydlighet. huru mykyn wyrdhning och vänlekthet (reverentia et munditia) thom är thorftelikin Bir 2: 107.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so vänlikhet may have also been written as vænlikhet

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -lekhet )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚿᛚᛁᚴᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back