Vanmakta

Old Swedish Dictionary - vanmakta

Meaning of Old Swedish word "vanmakta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vanmakta Old Swedish word can mean:

vanmakta
1) göra vanmäktig, försvaga. vanmaktande hwarn ouin KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 125. " skörlifuahdir är dödhelikin drykkir hulkin människiona licama vanmaktar" KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 311. ib 193. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 43, 3: 426. " mykit vanmaktat ok tröttät aff langom ok vansamligom vägh" Lg 3: 563.
vanmakta
2) göra kraftlös, upphäfva, göra om intet. ängin forma at vanmakta (infirnare) ällir atirpröfwa min ordh KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 55. - refl. vanmaktas, blifva, vanmäktig, försvagas, utmattas, blifva trött. swa atirhalda kruppin. at han ey ofmykit vanmaktis KL 258. " han vanmakthis entidh" ib 263. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 43, 2: 30, 3: 166, 303. Lg 3. 469.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • konj.
  • -is KL 258 ; Bir 3: 166),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚿᛘᛆᚴᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
➞ See all works cited in the dictionary

Back