Vanmaktogher

Old Swedish Dictionary - vanmaktogher

Meaning of Old Swedish word "vanmaktogher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vanmaktogher Old Swedish word can mean:

vanmaktogher
1) vanmäktig, oförmögen, ur stånd. at man wannaktogher vardhe. badhe til gudz thiänsit ok annat nyt ärfwodhe Gren. 1866.">Ber 250. ey är gudz hand vanmaktugh til at hela KL 207. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 48. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 257, 2: 315. " thöm han saa vanmaktogha vara at halda almännelica regholna" KL 352. " the wantrösta at göra hwat iak vil än för" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 222. ib 4: 15. VKR 62
vanmaktogher
2) vanmäktig, maktlös, kraftlös, svag, försvagad. mon herra gudz hand wara wanmaktogh MB 1: 393. thera arma wurdhe domne ok alstingx wanmaktoghe KL 37. " wordho the swa wanmakothg at the formatto ey hiälpa sik v eldenom" ib 127. Gr 283. " nar christi brudh var entima myky vanmagtogh aff fasto ok vaku" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 207. " om iak är krankir oc vanmaktoghir ma iak drikka litit" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 133. " hwa är honom vanmaktoghare. hulkom alle limine ginom sloghos oc fästos vidh korsit" ib 98. ib 194. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 70. " jak skal. .. hiälpa vanmaktoghom" ib 3: 55. " äptir thy naturin är stark älla wanmaktogh" ib 1: 214. " thera tro är vanmaktogh" ib 119. " gudh hulkin ey vtwalde stark thing vtan krank ok wanmaktogh" KL 37. VKR II. Jfr vanmäktogher.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -maghtogher.
  • -maktugher )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚿᛘᛆᚴᛏᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back