Vanmäktogher

Old Swedish Dictionary - vanmäktogher

Meaning of Old Swedish word "vanmäktogher" (or vanmæktogher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vanmäktogher (vanmæktogher)
STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 23 (56, 25). " än tho at kranker oc wanmäktogher til min likama, likowäl heel oc wälmäktogher til minna skäla" SD NS 1: 514 (1405). " aff kranko oc wanmektohgho folke" ST 524. " for thera allirdom sculd wanmäktughe" VKR 17. " är man wanmäctogher til sine natur" LB 7: 4. ib 229.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so vanmäktogher may have also been written as vanmæktogher

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -uger )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚿᛘᛅᚴᛏᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back