Vanska

Old Swedish Dictionary - vanska

Meaning of Old Swedish word "vanska" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vanska Old Swedish word can mean:

vanska
uppgifvas, duka under. the stridde sa manneliga pa the danske till tess the toghe tha til ath wanske KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (sista forts.) 4688. - part. pret. vanskadher, anGripen (af sjukdom). är nokor lymmor vanskadher, anGripen (af sjukdom). är nokor lymmor vanskadher, tha helar oc förbätrar thz honom PM XLV. - refl. vanskas,
vanska
1) tryta, brista, fattas. här vanskas vintit thy at thz räkkir äkke aat (hic deficit vinum) viin KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 57. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 13. " huat mannenom brister oc wanskas aff sik siälffuom (ubi ex se defcit homo), thz opfyller hans aldzmäktoga hand" Lgren. 1866.">Bergström. 1868--70.">Su 170. - fattas, saknas. hwar som godhir kännedomKLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir ok manilse til got wanskas KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 311. " hwar som wanskas ällir ey findz swadana jomfru" ib 4: 72. - upphöra, varda om intet. iak badh for thik at thin tro skulle äkke vanskas (deficiat) KLemning. 1860. SFSS.">Bo 80.
vanska
2) aftaga, minskas. " i the betinne ther alre vanskas" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 248. " the rikedoma som aldre vanska älla forgaa (abundatiam indefcientem)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 125. " lifnadhzsins thysta wanskadhis (defecit)" Lgren. 1866.">Ber 58. " waar makt hon wanskas daghom mere" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 239. " vanskadhis swa mykyt olian gudz thiänisto quinom at ey var hon swa mykyn at siukom matte matir mz redhas" KL 333. flytandes tharana wanskados henne jngaledhes aff hennas kinbenom Lg 3: 472. - aftaga i styKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa, blifva svagare. mz brännande eld oc vällande the aldre skal vanskas älla forgaa (igne ebulliente et non defciente) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 12. högher elder wanskas sköt och fadher nidher i asko Lgren. 1866.">Ber 204.
vanska
3) brista, vara undeKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKastad brist, stå handfallen. hwilkin som törster oc astundar at wita gudz höghelika gerninga oc thog sik daghlika (troligen för thog daghlika) wanskas j naturlika thinganna kynskap (qui opera dei solius magnalia scire contendit, et tamen in cognitione operationum naturæ defcit) Lgren. 1866.">Bergström. 1868--70.">Su 272. - brista, svika, slå fel. hans likamliko sin vanskas i smakan oc hannan KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 230.
vanska
4) komma till korta, komma på skam, misslyckas. the vanskadhos i thera fundom KLemning. 1860. SFSS.">Bo 149.
vanska
5) tröttna, förtröttas, vara uttröttad, uppgifvas. mine fötir wanskas ok kränkias vm iak far vppa biärghit KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 273. gagnlikit är altidh bidhia ok äkke vanskas KLemning. 1860. SFSS.">Bo 150. ib 100, 233. " tha the nu thröttos ok vanskadhos i sinom kraptom" KL 342. " är iheLgren. 1866.">Bergström. 1868--70.">Su naKLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPn them til studh som vanskas" KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 32. " hwar mannen vanska vppehalder hans (Guds) waldogha hand" Lgren. 1866.">Bergström. 1868--70.">Su 439. ib 15. skulum wi. .. ey wanskas af godhwm gärningom, them wi byriadhom Lgren. 1866.">Ber 70. - uppgifvas, duka under. lätir iak gaa them fastande fran mik tha vanskas the i väghenom KLemning. 1860. SFSS.">Bo 88. ib 89. " munde hon al vanskas (deficere) af sorgh" ib 211. " skolom vi äkke vanskas (frangi) älla otholas i them (lidadena)" ib 106. vtan enna handa nadha smörilse ok andelikin glädhi hafdhe warit ingutin j hans hugh ändelika hafdhe han wanskas ok forgangit j fyrtighi dagha äruodhe KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 308. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 11. Gr 277. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 282. " mällan hennes föther fwl han vanskandis oc bleff dödher (inter pedes ejus ruit, defecit et mortus est)" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 83. ib 80. vm vi formaghom at swika ok dara thz (det af Gud skapade nya tinget d. v. s. menniskan) at thz wanskas af stridinne KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 251. " vanskadis henna siäl swa som til dödhen vttröth" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 121. " at andin oc siälinna krapte vanskas" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 139. " tha matte thit mäghin hafua vanzkadz for anger ok sorgh" Lg 106. " at siälenne synes wanskas j sigh siälffwe" ib 819. Lgren. 1866.">Ber 205. " at iak gither aldrigh mik takit hwaske roo äldher hwilo, wtan häldher aldher wanskas oc förgaar (contabescam) i mik siälffwom" Lgren. 1866.">Bergström. 1868--70.">Su 95. " ömlika naturinna blwgligha wanskilse wanskas for swa stora äro oc allaledhis giffs widh swa högha werdoghet" ib 275. - tyna, täras, försmäkta. ey skulin i dröuas at idhart köt vanskas af vaku ok fasto älla bönom Gr 318. " hänna licamme vardh swa som vanskandis j allom sinom limom" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 238. " hon wanzkadhis i aal lidhamot" Lg 3: 319. " the ther frätas ok vanskas af afwnd" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 160. - försvagas, slappas, mattas. min fadhir är nw gamal ok wanskas j kraptomen KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 231. " nar hans likame wanmaktas ok hans limi wanskas" ib 43. " at ey skulin nakre wanskas j kärlekenom" ib 298. " fadher thänker födha son oc födher dotter. antiggia for thy at natwrin wanskas, eller for thy at nakath vädher menar mz sin krapt" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 85. myn ögon wanskas BSH 5: 25 (1504). - försvagas, medtagas, anGripas (af sjukdom). aff huilkom siwkdom hon mykit wanskadis HSH 9: 10. - opersonl. försmäkta, anGripas af sjukdom. med dat. henne wanzkadhis i allom henna lymmom Lg 3: 303.
vanska
6) gifva sig, gifva tappt, affalla. alle räddos at hon sculde först Gripas til pino ok swa wanskas hulkit mangum kristnum matte wardha til nidhirfal KL 37.
vanska
7) blifva tillintetgjord, blifva utom sig, häpna. hwilke seandis hennes owirmatto wanlek oc höffwidzska prydilse alle wanskados j theris synnom KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 162. - Jfr forvanskas, ovanskande.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • vanzka.
  • vanzska: -adis MB 2: 13.
  • vanzkadz Lg 106.
  • wanskas Bir 1: 308),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚿᛋᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back