Vanskapadher

Old Swedish Dictionary - vanskapadher

Meaning of Old Swedish word "vanskapadher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vanskapadher Old Swedish word can mean:

vanskapadher
1) vanskapad, vanskaplig, oskaplig, ful, stygg, vederstygglig. ey en minzste madkir älla nakot annat diwr ä hur wanskapat (deforme) thz synis är skapat vtan sak Bir 1: 56. han är swa dödhir ok wanskapadhir som kol j minne asyn ib 71. ib 334, 3: 184. " saa hon diäfwllin rädhelika ledhan. styggan ok wanskapadhan" VKR VI. " thz gräselika oc wanskapadha dywret" Lg 671. " theras änlete synas all brändh oc wanskapat, oc alla fördömda manna kroppa oppsta. .. wanskapadhe" Lgren. 1875.">LfK 118. kunne. .. änkte wanskapat finna a hans likama Bir 1: 111. ib 186. j bland thoranna som äru hwasse at hanna ok wanskapadhe at see ib 66. " alle väggiane. .. äru sua ledha oc vanskapadha at see sua som rutit var blandat mz blodhe" ib 2: 90. " dyäfulsins mynt är. .. som bly thy at thz är vanskapat oc blöt oc böghelikit oc thuunkt" ib 58. " mz gaMBlom vtslithnom klädhom oc wanskapadhom" MB 2: 24. " vanskapat (turpe) är at lofwa fäghirstom herra thiänist ok föLghia hans fäghrind ok sidhan atirgaa til vanskapadh (deformia) thing" Bir 3: 458. Jfr vanskapter.
vanskapadher
2) oordentlig, som ej har sitt rätta skick; otillbörlig. for thy at han syndadhe j vanskapadhom (inordinata) lusta är väl värdhogt at han skal pinas mz skipadhe (ordinata) pino Bir 2: 279. " vanskapadh rörilse" ib 300. " j thom (djuren) äru mang vanskapadh thing" ib 310. ib 3: 172. - Jfr vanskipadher.

Additional information: p. adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚿᛋᚴᛆᛕᛆᚦᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back