Vanskapilse

Old Swedish Dictionary - vanskapilse

Meaning of Old Swedish word "vanskapilse" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vanskapilse Old Swedish word can mean:

vanskapilse
och f.?
vanskapilse
1) = vanskapan. thera !UDDA_TECKEN? diäfla) styggasta vanscapilse MP 1: 202. yttra forman oc skipilsen som thin älskare sik oppa took om pinona oc dödzsens beskhet, än aller (för är mer) kärlekxsins bewisning är wanskipelsens (magis est amoris expressiva quam deformitatis indicativa) Su 27. ib 132. Lgren. 1875.">LfK 118.
vanskapilse
2) vanskaplig el. ful gestalt. syntes henne diäfwllen i manghom wanskapilsom Lg 3: 405.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚿᛋᚴᛆᛕᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back