Vanskapliker

Old Swedish Dictionary - vanskapliker

Meaning of Old Swedish word "vanskapliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vanskapliker Old Swedish word can mean:

vanskapliker
1) vanskaplig, oskaplig, vederstygglig. hon är. .. vtha til saar och wanskaplikin JP 49. " j sinom osidhom och wansaplikom klädhabonadh" ib 50. " the sidhwänian är thäm allom wäl kommin ey är swa wanskaplikin älla lasterlikin" ib 51.
vanskapliker
2) oordentlig jak skal göma mik aff huarre vanskaplike fylsko (ab omni turpudunine et inordinatione) Bir 3: 55.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • wanskaplikiin JP 49.
  • wanskaplikin ib 51),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚿᛋᚴᛆᛕᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

JP
Svensk Järteckens Postilla. Utg. af E. Rietz. 1850.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back