Vanskeliker

Old Swedish Dictionary - vanskeliker

Meaning of Old Swedish word "vanskeliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vanskeliker Old Swedish word can mean:

vanskeliker
1) bristfällig, skröplig. " han lät sik. .. mykit vaarda vm skara domkirkia byggningh ä huaria handa som wanlikit war, lät han for bätra oc j allo godha fulkompna" HSH 9: 3. hiärtan (ɔ: äru) liom oc karen wanskelikin Bir 4: 63. " vtan konungin forlatir sina ostadhughet star han vadhelica thy at han hawir vanskelikin ok falsan grundval (debile habet fundanetum)" ib 3: 427. - skröplig, svag. medh them som siwke ellir wanskiche äru VKR 7. ib 8. " krankom oc wanskelikom människiom (infirmis et debilibus)" Bir 4: 101. " wärna os som wanskelike (fragiles) ärum" ib 12. " wm manne altid ömir oc wanskelikin hafwer mz sik nakra lönlika synder" Su 294.
vanskeliker
2) vanmäkitg, ur stånd, oförmögen. som vndirstandas samligha wanskicha wara sit eMBete vppehalla när the fasta VKR 17.
vanskeliker
3) skadlig, fördeflig. " at. .. enkte ilt eller nakath wanslikith (Cod. B nakor wanksilse 535) matte honum til koma, sva länge han war lydhogher gudhi" MB 1: 95.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • wanskelikin Su 294.
  • wanslikith MB 1: 95.
  • wanzlikit HSH 9: 3.
  • vanskelikin Bir 3: 427.
  • wansklicha ib 8, 17.
  • wanskelikin Bir 4: 63.
  • wanskelikom ib 101),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚿᛋᚴᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back