Vanskilse

Old Swedish Dictionary - vanskilse

Meaning of Old Swedish word "vanskilse" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vanskilse Old Swedish word can mean:

vanskilse
1) brist, saknad, fråvaro (af ngt). lät hon sik ther vm vadha at ther ey skulle vanskilse hända KLemning. 1860. SFSS.">Bo 59. mz latomen älla dygdhanna vanskilsom (defctu virtutis) staar äkke hiärtans renlekir ib 45. " alz gotz vanskilse oc mistilse (defectus et privati)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 320. aff visdomsins vankilsom ib 3: 64. ib 1: 71, 3: 453. här synis vanskile j godhom gerningom ib 2: 14. natwrlika (för -liker?) krapter annars thera är stundom i wanskilse (d. v. s. brister, tryter) KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 84.
vanskilse
2) brist, skröplighet. ey war thäskyns wanskilse eller willo mz natwrinne för än synden giordhis KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 115. " for hiärnans vanskilse älla krankdom (propter defectum cerebri)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 13. " af trem teknom mat thu vndhir staa thera (binas) siukdom älla wanskilse (defectum)" ib 257. " kännas vidh sin marghfallo vanskilse" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 134. " the tilräkna sik enkte vtan syndena oc vanskilsin" ib 89. " mz. .. sins bristilse oc wanskilse rätta widherkännilse" GStröm. 1868--70.">Su 301. " ömlika naturinna blwligha wanskilse" ib 275. ffor sins ömlighetz wanskilse (ex consideratione propriæ fragilitalis) ib 296. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 244. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 361. " om hon haffwer. .. oppenbarat iordins lönlek ärande, ällar hemelika wanzskelse" KLosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 158.
vanskilse
3) fel, men, skada. ath thz kan faa nokon waanskilse äller skadha aff wathn PM 74.
vanskilse
4) brist, nöd, fattigdom. tholde han vanskilse j kost oc KLädhom KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 179. " at the tholin ey nakor wanskilse älla dröuilse älla fatidom" ib 1: 262. at the liiden enga wanskilse ellir nödh for glömsko oc wanrötk sculd KLoster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 27.
vanskilse
5) nöd, skada, olycka. at. .. entke ilt eller nakor wanskilse (Cod. A nakath wanslikith 95) matte honum til koma, swa länge han war lydhogher gudhi KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: (Cod. B) 535.
vanskilse
6) nöd, svårighet. hwart thz sin honom hände nakar vande älla vanskilse KL 344. " han fan hiälp i hwat vanskilsom han innan var" ib. " badhe for orlög oc ofrid scyldh, swa at formonga (för swa oc for monga) andra wanskilse oc oräth, som här til i rijket warit hauer" GS 37 (1413, orig.).
vanskilse
7) försvagning, afmattning. jak skal vpress thän som fallir j stridhinne til thz (för thz lif) som ey haweir vanskilse ällir ledho (ad vitam, quæ non habet defectum, nec anxietatem) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 125.
vanskilse
8) abnorm företeelse, missfoster. blinde, halte, krimplinka oc ämwäl aff eiäfwl qwalde, oc huat hälzst naturinna wanskile (cuncta naturæ monstra), troande oc til hanom kommande ffa ther fulla helso GStröm. 1868--70.">Su 297. - Jfr vorvanskilse.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • waanskilse PM 74.
  • wanzskelse LfK 158 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚿᛋᚴᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
➞ See all works cited in the dictionary

Back