Vanskipadher

Old Swedish Dictionary - vanskipadher

Meaning of Old Swedish word "vanskipadher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vanskipadher Old Swedish word can mean:

vanskipadher
1) oordentlig, saknande ordning, utan ordning. the biin äru onyttogh hulkin som äru. .. wanskipath j timanom Bir 1: 261. ib 262. " hafdhe han alla tima vanskipadha" ib 3: 86. - oordentlig, som ej har sitt rätta skick; otyglad, otillbörlig. syndoghir huhgir ok vanskapdhir är sik siälfwom pina thy al al vanskipat thing. .. äru orolik ok al välskipat äru rolik MP 2: 59. ib 89. " vakta sik foe vanskipadhom lustilsom" Bo 18. " kranka vanskipadha naturin" ib 134. Bir 2: 311. af thessom wanskipadha (inordinato) rörilsomen ib 1: 250. wanskipadh girilse ib 370. " wanskipadhir kärlekir" ib 387. ib 2: 126, 231, 3: 227, 288. Su 399, 403, 446, 447. at hon ey kwnne i sith samwit finna en wanskipadhan tanka Lg 3: 400.
vanskipadher
2) vanskaplig. " vm nakat vanskipat (derfomitas) är j minom limom" Bir 2: 198.

Additional information: p. adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚿᛋᚴᛁᛕᛆᚦᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back