Vanskipan

Old Swedish Dictionary - vanskipan

Meaning of Old Swedish word "vanskipan" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vanskipan
oordning, oordentlighet, oordentlig el. otillbörlig beskaffenhet. syndin ok naturinna wanskipan (indispositio) tilledha mangfallelika limanna lyte Bir 1: 214. " the röktadho sik siälfwm thz sama fallit af sins samuitz vanskipan (inordinatione) ib 250. aff thässe vanskipanne (inordinationis) odyghd" ib 2: 311.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚿᛋᚴᛁᛕᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back