Vanskipilse

Old Swedish Dictionary - vanskipilse

Meaning of Old Swedish word "vanskipilse" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vanskipilse Old Swedish word can mean:

vanskipilse
vanl. pl., och f.?
vanskipilse
1) oordning, oordentlig el. otillbörlig beskaffenhet. tilbyradhe all annor thing at taka ok faa sin vanskipilse (inordinationem) Bir 2: 311. - förkastlig beskaffenhet, förderf. aff ens hionalax dom oc vanskipilsom hulkin som samangiptos mot kirkionna stadhga Bir 2: 99.
vanskipilse
2) vanprydlighet. " aaskötis granlika at enghin wanskipilse (deformitas) ällir oiämpnahder synis j gulffweno" Bir 4: 105. - vanstäldhet. at han mz sino wanskipilse matthe tik göra fagran Su 26.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚿᛋᚴᛁᛕᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back