Vansläktadher

Old Swedish Dictionary - vansläktadher

Meaning of Old Swedish word "vansläktadher" (or vanslæktadher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vansläktadher Old Swedish word can mean:

vansläktadher (vanslæktadher)
, pl adj.
vansläktadher (vanslæktadher)
1) lågättad. " thw som äst höghsläktadhir rädz meer än vansläktadhir (ignobilis)" Bir 2: 283.
vansläktadher (vanslæktadher)
2) vanslägtad, urartad, dålig. thz är vansläktadz ok misthekkelekx hugx at haua pröfwadha raadhgifwara misthänkta Bir 3: 309.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so vansläktadher may have also been written as vanslæktadher

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚿᛋᛚᛅᚴᛏᛆᚦᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back