Vansmaka

Old Swedish Dictionary - vansmaka

Meaning of Old Swedish word "vansmaka" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vansmaka
vara el. blifva osmakKLig el. vedervärdig eg. och bildl. bäzste kostir vansmaka vm nakir besKLikhet ingiutz j han KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 225. " syndhin. .. wansmakar äpther aat som maalyrtin" Su 353. - med dat. henne wansmakadhe all wärdzliken kräselikhet Lg 3: 402. " huar then som takir min licama mz godhe akt växe til äuärdelikin styrk. .. han vansmakar onodm mannom hulkom enkte välsmakar vtan världinna sötme" MP 1: 182. min. .. dödher wardhe swa söther j thino hiärta, ath all creatur skulu thik wansmaka och fwlna (ut. .. omnis creatur tibi desipiat et vilescat) Mecht Upp 281. allir likamsins luste wansmakande hanum KL 63. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 237. - part. pres. vansmakande, icke smakande, icke framkallande behagliga smakförnimmelser, osmaKLig; vämjelig, äcKLig. eg. och bild. swa som allir kostir är wan smakande (insipidus) vtan brödh ok giwir ängin styrkilse swa ok vtan mik alt thz som til är. thz är wan smakande ok wanstarkt ok fanyt KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 146. ib 310. jak. .. tok hona swa som ätin kärna j äpte ther ey var faghir at se vtan beskir at smaka ok vansmakande at swäLgha ib 3: 317. " vil iak in ga til hedninganna j hulkra mwn iak är nw beskor ok wansmakande" ib 1: 200. " wansmakande mather" Su 6. ib 294. med dat. thänne koster är vansmakande ondom mannom hulkom änkte thäkkelic smaka vtan världinna sötme KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 61. " jak vil ey sköta älla akta faghirt älla fwlt. .. oc ey minom smak smakande älla vansmakande" ib 171. " äru al thiugh siälinne wansmakande a biscops bordhe" ib 1: 311. - part. pret. vansmakadher, illa smakande, kännande ond smak. min sötasta mun giordho mine owini beskan ok wansmakadhan mz galla blandadhom dryk Su 401.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚿᛋᛘᛆᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back