Vanstarker

Old Swedish Dictionary - vanstarker

Meaning of Old Swedish word "vanstarker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vanstarker Old Swedish word can mean:

vanstarker
1) utan styrka, utan fasthet. bryst vaknin äru mykyt vanstark (infirma) Bir 3: 116. " vtan mik Alt thz som til är. thz är wan smakande ok wanstarkt (infirmum) ok fanyt" ib 1: 146.
vanstarker
2) svag, kfraftlös, utan kroppskraft. hwilka. .. skulu hiälpa systromen j äMBitom som äru wanstarka Bir 5: 30. " o hru wanstarker matte han wara. som swa war thwingadher aff fasto oc aterhAlle" Lg 3: 225. " wanstarke ok wille som annor faar" Al 2404. " mik skamas dragha swärdh äller kniff a mote thino wanstarka liiff" ib 626. utan styrka (att uträtta el. göra ngt). sinoar äre Alle weke oc wanstarke at styra likamen MB 1: 120. " underlägsen i militär styrka. med dat. philippus war them wanstark" Al 778.
vanstarker
3) svag, svagt verkande. om läkemedel, dryck o. d. thz brenda winith h[w]lilith tha är mykith wanstarkaren än thz war tha thz lätz pa winstenen LB 9: 112.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚿᛋᛏᛆᚱᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Back