Vänta

Old Swedish Dictionary - vänta

Meaning of Old Swedish word "vänta" (or vænta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vänta Old Swedish word can mean:

vänta (vænta)
|Fdan. vænte]
vänta (vænta)
1) förväntan, förhoppning. wänta koMBir ey aal i pungh GO 431. een skäppa mz wänto är ey hand ful mz wisso ib 447. " tha haffuer siälin jnga wänta eller hopp vppa nagra atherwända" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 203.
vänta (vænta)
2) förmodan, antagande. " är ey thetta vtan en likligh wända (för wänta)" MB 1: 313. - tro, tanke. clemens talade for hanum. . ath hans war engin annar wenta (att han icke trodde annat). wtan at hans modher ok brodher munda drunkna ok swa fadher. älla dödha aff sorghum (quod credebat, quod mater cum fratribus in mari perässent, pater vero ant mærore aut similiter nafragio interisset) STenianus. Se Lg.">Bil 349. " thässa tro oc wänto bryter ater criSTin tro" MB 1: 67. " aldre läte han sina wänto (trodde el. tänkte ha) at swa ware ib 96. sigher sanctus auguSTinus at thässe sighia sannare epter hans wäntu (Cod. A thanka 121)" ib (Cod. B) 537. kom aldre thz i waar väntu (Cod. A thanka 244), at han skulle wilia fore eens se waar brodher ib 550. - föreSTällning, tänkande? han. .. vände. .. hans wentho (Cod, C hugh 948) til villo STenianus. Se Lg.">Bil 02. - religiös tro, from tro. i farin mykit wille wndher gudhlike wäntu (Cod. C vnder gudz wänto tapin hope 997) STenianus. Se Lg.">Bil 352. ST 46.
vänta (vænta)
3) mening, omdöme, rykte. ängen wanfrägdh sknde thit lifwärne ängen wrang wänta (nulla opinio adversa) dröfwe thik Ber 57.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so vänta may have also been written as vænta

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚿᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
➞ See all works cited in the dictionary

Back