Vantro

Old Swedish Dictionary - vantro

Meaning of Old Swedish word "vantro" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vantro Old Swedish word can mean:

vantro
1) otro. " han kändis widh (s(ina) vantro: ok trodho gudz järteknum" STenianus. Se Lg.">Bil 54. " han teer här thome oc androm sinom discipulis sina vnde. at han skulle STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bort taka af thera hiärtom Alt vantronna myrkir" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 238. kom dyäfwllin ok tok STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bort ordhin af thera hiärta, inskiutande i thöm vantro STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 51. " huru diäfwllin äggiar vantro vm gudz licamma" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 118. " fira qwinnor som fore kättara skuld som thäm haffdho forwilth waro fAlna j wantro amothe gudh oc the hälgho tro" STilla. Utg. af E. Rietz. 1850.">JP 64. MB 1: 402, 506. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 10. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gr 314. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 99. STröm. 1868--70.">Su 268, 315. " ra likama hon thok annan delin mz wantro at thz war ey wars herra likame" STenianus. Se Lg.">Bil 717.
vantro
2) fAlsk, tro, vantro. þässa villo ok vantro slykte philipus Bu 2900. som raske waro til wantro oc at dyrka vnderlik thin fore saman gudh MB 1: 37. " war herra wille dragha manne aff wantro oc aff affgudha offre" ib 472. thässa husins inbyggiare hawir. .. vantro thy at han tror Al thing STyras j skäpnom ok lykko STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 196. Bu 102. STenianus. Se Lg.">Bil 288. MB 1: 45, 46. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 252, 3: 396. Al 6633. ST 31, 32, 45. " wantro ok willa är mangskona" ib 33. the hafwa wantrona at människionne sSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLa io ofwirga thz henne är skapat ib. " somlika menniskor hafwa haar saman wAlkat oc hfwa ther wanthro til ib. owir gafwo the fullelika Alla wantro som the hafhdo til skepnolagh oc ödhno" ib 48.
vantro
3) trolöshet, oredlighet, fAlskhet? han äggiar thik ok radhir. .. vantro (perfdiam) ok oatirhold STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 12. " nar han före sik ij mässo hakulin tha iföre diäfwllin han j vantro (perfdia)" ib 3: 13.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -troo Su 315 ;
  • -troos ib 268),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚿᛏᚱᚮ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
JP
Svensk Järteckens Postilla. Utg. af E. Rietz. 1850.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back