Vantroin

Old Swedish Dictionary - vantroin

Meaning of Old Swedish word "vantroin" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vantroin Old Swedish word can mean:

vantroin
1) icke troende, otrogen. han. .. giordhe thom vantrona hedningomen thäs mera blygdh oc forvitilse Ansg 207. " the skula thro mik aldre saghu ok the wantrone (ändradt från wantro) wara, mik se ok höra" Bil 232. ib 851. MD 195.
vantroin
2) trolös, oredig? vantrone (perfdi) män forskulla ey at see thinna äro syn ok fäghrind Bir 1: 127.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚿᛏᚱᚮᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back