Vantröst

Old Swedish Dictionary - vantröst

Meaning of Old Swedish word "vantröst" (or vantrøst) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vantröst Old Swedish word can mean:

vantröst (vantrøst)
1) misströstan, misstro. han hafdhe wantröt til mik MB 1: 410. van tröst (diffdentia) a (de; motsv. ställe 4: 361: af) gudh ok rikesins almogha Bir 3: 401. " lätin haffwir atta dötter. .. fiärdhe är wantröst ellir wanhop Sv Kyrkobr 354. "
vantröst (vantrøst)
2) dämpande af tillförsikt, injagande af misströstan el. hopplöshet. thet schulle wara waara wener til en ganske stoor trösth, oc warum ok cristendomens fyendom til en stoor wantrösth. ther ryktedh ther aff (nämligen att vi hafva med den hel. Eriks baner) wtkome BSH 4: 196 (1495). HSH 20: 181 (1507).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so vantröst may have also been written as vantrøst

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚿᛏᚱᚯᛋᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back