Vantrösta

Old Swedish Dictionary - vantrösta

Meaning of Old Swedish word "vantrösta" (or vantrøsta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vantrösta Old Swedish word can mean:

vantrösta (vantrøsta)
1) göra misströstande. lather eder i jngen matte wantröste bedrage eller forscreckie HSH 24: 36 (1512).
vantrösta (vantrøsta)
2) misströsta; icke tro. the wantrösta nar them händer nakat thz som genwerdoght är Bir 1: 119. ib 366. " wantröst äkke" Su 400. " af thässom swaromen vantröste ey modhorin. vtan tröste sik vidh hans väluilogha godhleek" Bo 62. med dat. skalt thu ey wantrösta (diffidere de) minom godhlek Bir 1: 60. - med prep. wantrösto the a thera hiälp Bil 236. " vantröstandis a sin styrk oc sina krapte" Gr 267. " thäns som vantröste a min godhlek" Bir 2: 173. o huru mykyt männene vantrösta a mik ib 3: 201. the wantrösta aff (difidunt de) Grundualenom ib 1: 163. " the wantrösta af mino valde" ib 232. ib 197. " med sats inledd af at. torfuom vi ey vantrösta. at han vili klädha os" MP 1: 294. - misstro. med dat. andre waro the hulke som trodho gudhi ok wantrösto moysi Bir 1: 209.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so vantrösta may have also been written as vantrøsta

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • vantrösta sik ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚿᛏᚱᚯᛋᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back