Vanvirdha

Old Swedish Dictionary - vanvirdha

Meaning of Old Swedish word "vanvirdha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vanvirdha
ringaktande, förakt, öfvermodig likgiltighet. sidhwänian dragher människiona i glömsko oc wanwördho LfK 156. - vanvördnad, vanheder. vari tik. .. vanuärdha for thin hedhir MP 1: 34. " bätra allan then wanheder oc wanhördho som tik nakot siin ware giordher" Su 334. " thz sigh wända til gab oc aatlöghe, oc gudhi framdelis til vanhedher oc wanwördho" MB 2: 331.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -wördha.
  • -uärdha )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚿᚠᛁᚱᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back