Vanvirdhelika

Old Swedish Dictionary - vanvirdhelika

Meaning of Old Swedish word "vanvirdhelika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vanvirdhelika
vanvördit, på ett ringaktande el. vanvördigt sätt, med vanvördnad, fiendena.. . wanwördeligha afhuggo hans werdogha hoffwodh Lg 3: 348. " naar hon gör diäffleka oc wanwördelika moth reglonnas bodh älla forbodh" Lgren. 1875.">LfK 155. " är thz swa at hon borth lägher nakra dagx tidh wanvördelika, tha syndar hon dödelika" ib 156. ib 157.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • -wördelika LfK 155, 156, 157. -wördeligha),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚿᚠᛁᚱᚦᚼᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back