Vanvirþa

Old Swedish Dictionary - vanvirþa

Meaning of Old Swedish word "vanvirþa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vanvirþa Old Swedish word can mean:

vanvirþa
1) värdera till vanpris el. underpris. thet är myket wanwördet (det står myckdt i vanpris) för oss och foo ther ickä halff fore BSH 5: 270 (1508).
vanvirþa
2) ej sätta värde på, ringakta. hwat ey munde tholkit offir mädhan thz var swa litit vanwyrdhas älla forsmas Bo 9. " skal thu. .. swa wanuärda alla thina syndaBoot oc godha gärninga, som the enga mz allo waro" Su 185. - ringakta, förakta, ej bry sig om. swa är mit klädhe forsmat ok wanwyrdt Bir 1: 145. " sculin i ensamne verþa (för vanverþa) vart vald (motsv. ställe" Lg 1020: skulin j ensampne. .. vanwirdha wart budh oc wald oc vilia) thu glömde han, oc wanvördadhe han Lgren. 1875.">LfK 139. Bir 4: 106. - missakta, vanvörda, visa förakt el. vanvördnad mot, icke visa tillbörlig aktning för. at forsmaa oc wanwördha sin gudh oc sina formän VKR 19. " thu skal ey wanwyrdha thins gudz nampn" MB 1: 333. " ey skal thu thola han saklösan som wanwyrdher gudz nampn ib. "
vanvirþa
3) bringa vandheder öfver. at han hafde wanwört theras släkt BK 196.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -verþa.
  • -wyrdha.
  • -wördha.
  • -wörda.
  • -uörda )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚿᚠᛁᚱᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
BK
Margaretæ de Sancta Birgitta Chronicon. Ed. E. Rietz. 1844.
➞ See all works cited in the dictionary

Back