Vanviti

Old Swedish Dictionary - vanviti

Meaning of Old Swedish word "vanviti" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vanviti
okunnig el. oförSTåndig menniska. at thera ordh matte thes siidher wändas til willo aff gudz owinom oc wanwitom STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 999. - dåre, vanvetting. o thu omildir oc galin wanwiti ST 107.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚿᚠᛁᛏᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back