Vapn

Old Swedish Dictionary - vapn

Meaning of Old Swedish word "vapn" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vapn Old Swedish word can mean:

vapn
L. "
vapn
1) vapen, anfalls- el. försvarsvapen. hwilkin man sum bär nokor þe vakn. sum äru til openbarlik striþ SD 1: 668 (1285, gammal afskr.). ib 669. full wappn hawa sik till wärn ib 4: 465 (1335, nyare afskr.). mädh fullum wappnum iwer land rijdhä ib. ib 5: 374 (1344, nyare afskr.). sik reþä. .. baþe med häst oc wapn ib 477 (1345, nyare afskr.). sin vapn vppa hawä ib. " skal han komä til vapnsynennä. .. med hest oc vapnum allom som þär til hörä ib. þiänistenne vppe haldä med häst oc vapn ib. "ib 478. at ängen af almoghänom ma nokor vapn bära som man ma nokon skaþa med gyora ib 638 (1347). " ens mans vakn muzo ok plato ok kiätilodh svärd och skiold" SR 26. skulu the (ɔ: vngara) sik wänia wid aldrahand thön wapn (motsv. ställe Fragm. 12: wakn) the skulu i stridh haua til slagh ok wäria RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 53 (136, 57). han är bäter wan i wapnom, än (för ok?) i Dighra äruodhe än han som thes är owan ib 83 (204, 90). sälia sit örs ok vapn Lg.">Bil 748. " jak gifwir tik vapn til värio" ib 214. tha lupu alle til siin wapn Lg 41. " han. .. sa sina ouini koma mz blosom oc vaknom" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 188. " the haffde alle GOd wapn" Di 86. " thu wärdugaDis at see pa egipcios tha the j synom vampnom lupu äpther thina thiänara" MB 2: 160. " ä wardhir nytthom nakath til wakna" GO 305. " vm munkenom skipas hardh sängh thungare är riddarenom at liggia j waknomen" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 384. " af andelikom vaknom" ib 17. KL 40. Iv 4456. RK 1: 1577. GO 913. Di 18. MB 2: 310. Mecht Upp 341. PM 24. JFr arma-, bana-, ben-, bryst-, folk-, Frestilsa-, Friþ-, hals-, hamnu-, hovera-, hug-, här-, iärn-, lif-, morþ-, skip-, strids-, vighands-vapn.
vapn
prep. och adv. , A II 8, af, prep. och adv., A 24. pa vapn, d. s. jak niels slatte pa vapn BYH 1: 281 (1493). - JFr skioldvapn.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • wappn SD 4: 465 (1335, nyare afskr.); wappnum ib.
 • waapn PM 39 ; Mecht Upp 341. wapen PM 39 (på två st.). vapen Di 207.
 • wapin VML I Eþs. 2: 5.
 • vampn: -nom MB 2: 160. vakn. waakn PM 24 ;
 • -en ib. " waken ib),
 • vapna brask ,
 • vapna drykkia
 • vakna- )
 • vapna glam ,
 • vapna hus
 • wakna- )
 • vapna pänningar
 • wakna päninghar )
 • vapna spiäl
 • vakna-.
 • wagna- HelsL Kg 10),
 • vapna syn ,
 • vapns syn
 • vaapens- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᛕᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back