Väpn

Old Swedish Dictionary - väpn

Meaning of Old Swedish word "väpn" (or væpn) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

väpn Old Swedish word can mean:

väpn (væpn)
1) väpnad. " han (draken) hade i swolgit en wapnan man" Di 83. " waro ther xviM riddare vel vampne" ib 210. " tha giordhe hertoghen säx vampna riddare redhe mz spisningh" ib 271. " v tusandh wäpne monde honum fölia" RK 3: 1998 ; " jfr 2. "
väpn (væpn)
2) vapenför. the som väpnä (Cod. A wapnföre 22) våre Di (Cod. B) 312.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so väpn may have also been written as væpn

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • wapn.
  • wampn )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᛕᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back