Vapnhus

Old Swedish Dictionary - vapnhus

Meaning of Old Swedish word "vapnhus" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vapnhus
STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU 8. STenianus. Se Lg.">Bil 877. " vtan for mönSTreno lagh mykyt fatikt folk j waknhuseno" ST 56. ib 57. " gag til kyrkionna ther findir thu warfru beläte j wapnhuseno" ib 237. ib 238. " i thöm korenum som her är i thenna förSTa waknhusena framan för kirkia dörren som man ingar aff kirkiogardenum och in i cloSTret" STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 272 (1459). Jfr vapna hus.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • vakn- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᛕᚿᚼᚢᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back