Vapnrokker

Old Swedish Dictionary - vapnrokker

Meaning of Old Swedish word "vapnrokker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vapnrokker
Vapenrock, rock som bars utanpå brynjan. JFr Hildebrand, Sveriges Medeltid 2: 328 f. I. wanprok SD 4: 711 (1340?). än är Vakn rokkin (coopertorium) thik vidhirthorftelikin owir Vaknin mz hulkom Vaknin skulu värias foe rudhir ok at the skulu ey smittas aff räghn Bir 3: 383. thänne Vaknokkir (operimentum) skal Vara jnnantil huitir ok vtantil skinande swa som gul ib. " thän Vapnrok Var rödh han a sik bär aff dyrt päll han ädhla Var. .. ther vnder hafdhe han een maliokragha" Fr 146. ib 87, 1628. " han lagde a honom enä brynio. .. ther til kastade hon ower honom en wapen rok" Va 20. ib 22

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • wapen- Va 20, 22. vakn-),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᛕᚿᚱᚮᚴᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back