Vapnsyn

Old Swedish Dictionary - vapnsyn

Meaning of Old Swedish word "vapnsyn" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vapnsyn
vapensyn, mönstring med dem som gjorde krigstjenst, i sht till häst. alle frälsis män sculu til vapnsyn komä SD 5: 477 (1345, nyare afskr.). þa vapnsynän hafs ib. " þe som vapnsynenne firi standä" ib. " þe som vapnsynnä skuþä" ib. " lib 478. en dagh var han vthe for slotid ok med stadin ok sina swäna vapensyn hwith" BSH 5: 460 (1511). stadgom wj. .. ath jngen herre. .. bethee äller j wapensyn framledhe andra hoffmän äller tyänara wthan the som wndy hans baner sannelika tyänara wthan the som ware ämbetis män) halla wapen syn oc räkna folkith ib. stadgom wj oc bywdhom ath vare ämbetis män hallandis wapensyn, skwla taka swornan edh aff allom oc hwaryom hoffman äller sollanär ath then hästen oc harnisket och waaknen han haffwer, höra honom syälffwom til ib 24. " ath jngom sollanär äller stidz man som komber til wakensyn. fattas waken yffneliken ib. stadgom wj oc börbywdhom allom oc hwaryom som wpscriffne ärw oc räknadhe j wapensynenne före skyttor skwla ey wmskiffta waknen äller then stadgan ib. Jfr vapna-, vapns-syn. "

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • wapen- waken- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᛕᚿᛋᛦᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back