Vära

Old Swedish Dictionary - vära

Meaning of Old Swedish word "vära" (or væra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vära Old Swedish word can mean:

vära (væra)
och n-, och väre, m.? och n.
vära (væra)
1) värjande försvar. wid romblaborg grep han ett wäre (Klemmings uppl: widh kwmblarwm grep han en wäria 1: 3222) RK (Hadorphs uppl.) s. 110.
vära (væra)
2) försvarsställning; af bröstvärn el. af tinnar omgifven plattform å fästningsmur. Jfr Schultz, Höf. Leben 1: 20. tha rymdo the cristno aff then wära (motsv. ställe i Hadorphs uppl. s. 69 har thet vära) ok jnnan en kellare ol wardho sik thäre RK 1: 1762.
vära (væra)
3) (akt, vård) och vari, m. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so vära may have also been written as væra

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • väre )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back