Vara

Old Swedish Dictionary - vara

Meaning of Old Swedish word "vara" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vara Old Swedish word can mean:

vara
L.,
vara
1) vara, viSTas, finnas, befinna sig (på ngt STälle, hos el. i förening med ngn, inom en samling el. ett antAl, i ett tillSTånd), äfven Bo, lefva. " i þem timä wir ärum j lanAllius. 1850--54.">Dit" SD 1: 668 (1285, gammAl afskr.). " Alle þe preSTe äru i STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTrenu" ib 5: 562 (1346). " twe härGren. 1866.">Berghärä skulu wara i köpSTaþi hwariom" ib 375 (1344, nyare afskr.); jfr 2. war en iuþe ioachim at namne i nazareth Lg.">Bu 3. j kiSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKionne i antiochia varo mange propheta STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 155. en dag war konungens dotter i sin trägard Allius. 1850--54.">Di 54. han kom til Gren. 1866.">Bergit SOm dwergana waro i lib 42. i frisland war en konung SOm osid het ib 29 ; " jfr 2. the a STekaBorgh waro" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 4298. " mong skip lot han tit mz spisning fara SOm han ville ther länge waara ib 2: 8906. þe äru langt Borto" SD 1: 668 (1285, gammAl afskr.). han. .. gaff hemloff Allom them ther tha vthe haffde warith STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 832. " han mattre heller hema warit i Gren. 1866.">Bern" Allius. 1850--54.">Di 151. " siþan hon hafþe þer nokor ar varit" Lg.">Bu 5. han war en aff the bezSTa trä smide SOm tha waro i Alla wäroldene Allius. 1850--54.">Di 57 ; jfr 2. mz hwat glädhi änglane äru i bland the SOm sionga. .. äru ofwär thän SOm hwilas Gren. 1866.">Ber 217. " hwar är blanzaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flor" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 338. " hwaris äss tu" STerfolk. Utg. af F. A. DahlGren. 1875.">LfK 262. " j thy samu harSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhe var han SOm j rätwiSOnna brynio, vm thän thima han var dräpin" STenianus. Se Lg.">Bil 885. Al the thing SOm äru j hiMBlenom oc a iordhinne oc j hafwino STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 171. " j thySTo vatne äro orma värSTe" GO 68. ib 439. " fäm barä coPar skulu vara i hwariom smAlhärþ" SD 5: 637 (1347). " til varrä Grift oc läghurSTaþ. þer vara scAl mit a gulwenu i korenom" ib 562 (1346). " dömum wi fullan Almanna vägh. SOm han af Alder hawer varit iui hiorþbärgs ängh., ok vilium wi. at han þär ewerdelikä se. ok ware" ib 662 (1347). " SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sua SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sum et rum var e mällan SOlinna oc STolanna" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 177. han wiSTe hwar waAllius. 1850--54.">Dit war Allius. 1850--54.">Di 62. " opta är skarlakans hiärta vndhir wadhmAls kapo" GO 327. ware ey lagh i lande tha toghe hwar SOm finge ib 2 ; " jfr 2. myssena. .. åto han til döz ok thön medh hånom wåro" Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 30 (76, 32). " riddärä þe egh äru i waart raaþ" SD 5: 375 (1344, nyare afskr.). SOm i therra föLghe äru. eller hwar the helzt äru STycken på Forn Svenska.">BSH 1: 131 (1371). ängin war j hänna släkt SOm kAllaAllius. 1850--54.">Dis thy naSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne STenianus. Se Lg.">Bil 894. " äru the j mySTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKiom" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 163. " daghleka vaST þu i lifsen[s] vaþa" Lg.">Bu 76. " skulu thessin forneSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPda land. .. i lughne ok i fridhe warä" STycken på Forn Svenska.">BSH 1: 133 (1371). til þäs at þe vnAllius. 1850--54.">Di eno frälse länger warin SD 5: 478 (1345, nyare afskr.). " engin dödheliken människa kan Altidh wara widher (inhærere) andelika skodhan" SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Su 259. " Alle the SOm woro for (d. v. s. råkade ut för) thz wädher" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7352. - med prep., i sht til, för att uttrycka på en gång rörelse till och varande på ett STälle. han wilde til nycöpung wara STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5917. ib 6605. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 219. " claus persSOn. .. ville oförtöfft variidh hos eders herredöme" STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 404 (1510).
vara
2) vara, vara för handen, finnas, finnas till, gifvas. mäþ konongs nathum. SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sum tha är SD 1: 669 (1285, gammAl afskr.). hwaryom manni. þer nu är äller varþa kan. i hwarliändhandä STaþ han se ib 5: 562 (1346); jfr 1. hadhe han ekke warith optha hadhe the illa farith STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 2710. " til at matä coSTer se thär þe farä" SD 1: 670 (1285, gammAl afskr.). " hwarce war SOol eller STiärnor" MB 1: 155. " thz war een ärlikir riddare han gaff sik j STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTir" ST 161. " thet war en man ther hafde et ilt sår" Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 41 (107, 45). " ängin war the Borgh. .. ther sik ey gaff vnder wart wAld" MB 1: 433. Alla andra örlöghx waghna SOm i egipto lande waaro ib 315; jfr 1. - hafva tillvaro, vara, exiSTera. jak är then SOm AllAledh är (eGO SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sum qui SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sum) MB 1: 282 ; " jfr 7. then hawer thik sänt SOm är" ib. " af gudhi, hulkin SOm är ok var" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 128. MB 2: 333. - vara, vara egnad el. afsedd, tjena (till ngt). nokor þe vakn. SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sum äru til openbarlik STriþ SD 1: 668 (1285, gammAl afskr.). taka plikt þe aþrum är til räzl ib 669. " þet scAl vara til STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTersens vphälde" ib 5: 563 (1346). " the skulo honom til thieniSTe wara" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 966. " thenne Bondadher war ey at enaST ther fore, at thäkkia hwiSTh mz, oc til fäghrind, vtan han war oc ther til, at tekna os, oc thydha himerikis skipilse" MB 1: 496. - vara, vederfaras. nadh oc fridh vari idhir af gudhi STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 128. MB 2: 333. " we är konne thän dagh hon bisar fore spiwth STangh" GO 1017. - vara, tillkomma, tillhöra. gwdy warj thes loff SOns STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1845.">PM LXV. SToria. 1816 ff.">HSH 7: 20 (1470?).
vara
3) vara, vara i ro el. fred, förblifva, STanna. i förbindelse med ett föregående lata. at þe latin wara vnderdana i friþi wara SD 5: 378 (1344, nyare afskr.). latin os gaMBla hema wara Al 835. " marsken sagde han wilAllius. 1850--54.">Dit ey sPara lote niclis sin arMBorST wara" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5789. " the. .. badhe honom. .. lata wara thera STadh" MD (S) 231.
vara
4) vara, ega rum, ske, inträffa. þa wäri frither mällin Aldra manna aff Allän döþerlik owinscap SD 1: 668 (1285, gammAl afskr.). vtan þätt sey i härfärþ ib 5: 375 (1344, nyare afskr.). " a förSTä þinge siþan konungins bref äru vpp läsin, äller a kySTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKioSTäSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPno, þär ey äru þing" ib 480 (1345, nyare afskr.). tridhia chriSTi til1uäMDh är j huars manz dödh STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 12. " thz hooff thz war a träno näss" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 648 " hadhe ekke han miSTh siith liiff wiiSTh hadhit warith een huffwudh STriidh " ib 3: 2703. " thz war et sinne at konung ermentrik kAllade en aff sit rad till sik SOm jnker säuken het" Allius. 1850--54.">Di 173. " han sagde hanum at atilia konung wilde haffua hans dotter. om han ka fa henne mz winskap oc kerlek. kan thz ecke wara, tha kommer han i edert land mz makt" ib 31. " the sagde thz matte wäll wara" ib 62. " tha war et mykit regn" ib 43. thzta war i en onda STund. at Allius. 1850--54.">Didrik konung hit kom ib 151. " han skAl giua enä hAlf maSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK til bvrägiälz. .. swa SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sum af Aldär havär uarit" SR 11 ; jfr 5. - vara, vara gällane, gälla. wir. .. wilium at wäri ewärþilikä. at. .. þa wäri frither mällin Aldra manna SD 1: 668 (1285, gammAl afskr). " nu sPanä maþär hion manz giär fulla Bospänd tax þät e i handum, þa är þät eþär siäx manna" SR 46.
vara
5) vara beskaffad, förhålla sig. jak är SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">SuaSOm giutare STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 244. SOmlike män äru SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">SuaSOm thz skip SOm hauir miST STyrit ib 171. thu gör SOm thu äST til Bo 175. - förhålla sig, bte sig. han hafwer illa mot tik warit MD 131. - vara, vara förhållandet, förhålla sig. är þet swa at nokar af Bondum vil frälsis man warþä SD 5: 477 (1345, nyare afskr.). " kunne þät swa vara är han vilde þär at fara" ib 637 (1347). " swa är thz SOm i sighin" Bo 218. " heLBrugþu til hugh oc licama. guþ gawe at swa vare til syälinnä" SD 5: 561 (1346). hans herra spordhe huru ther vm war ST 303. " iak kan mik ey ther aff forSTanda huSTh honum är nu komith til handa vtan thz see for STolta quinna at han hafuer miST badhe vit ok sinne" Iv 2163.
vara
6) vara med, förhålla sig med. med dat. (el. i dess STälle ack.). Aldre var mik SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sua wäl. SOm mik havar här varit Lg.">Bu 170. " wäl är henne" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 126. " wel er then thz forskylla kan" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 6. - vara med, gå åt. spurþe huat hanom var (quud sibi acciAllius. 1850--54.">Disset) Lg.">Bu 526. ST 270, 291. SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Su 159, 431.
vara
7) vara. " med förbleknad betydelse såSOm kopula. " " þa se þem barnom þe sama morghongäf för möþärne oc ey til fäþerne" SD 5: 479 (1345, nyare afskr.). thz ärwodhe är ower thit mäghin MB 1: 327. thridhi a tiälAllius. 1850--54.">Dith war aff hardw ib 495. änglane. .. äru fore them SOm ärfwdha Gren. 1866.">Ber 217. jomfru skAl STaa oc wara for jomfrum STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 72. thu är (är hafvande) mz en SOn Al 232. ib 256. " waren til fridhz" Lg 3: 173. " thz förSTa Lg.">Budhordhit är swa" ST 7. " vm thön mål ther wårda land ok Almogha, tå är ä thes bätur at STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flere witre män sen i rådhe kununx" Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 17 (42, 18) ; jfr 5. hwilkit mik tyker wäl wara SOns STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1845.">PM LXV. " hwilkin man Borto är vm tu aar" SR 11, jfr 1. thz förre war opp thz kom tha nidher STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 2699 ; jfr 1. ther war ix Alna Allius. 1850--54.">Diwpt Allius. 1850--54.">Di 42. fäm ara war clemens wm then tima STenianus. Se Lg.">Bil 348. " hwylkins hälST skipälse äller wilkoro han iär" SD 5: 280 (1344). hwariä handa skipilse han hältz se ib 567 (1346). " thz Allius. 1850--54.">Diurit är leons köns älla wargx" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 66. " lappecium hether skrepPa hon er fyra köns" LB 2: 52. " maþar är manne likaSTar" Lg.">Bu 145. " SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sua var iuþen gAlin ok vildar" ib 78. þe vitu þik at þu uaST syndoghom mildar ib. " hua war STaSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKare än samSOn" ib 4. " the land waro All hedhin" MB 1: 433. " han war trötter" Allius. 1850--54.">Di 43. " tha han war xij ara gamAll, tha war han bade STaSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK oc degeligen" ib 57. the SOm ekke ärw lärdhe SOns STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1845.">PM LXV. en riddere. .. rädh honom at han skulde fara thith han matte liffua vtan kiiff ok ware feligher vm sith liiff STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 283. waren redo mz häSTa oc harnisk Allius. 1850--54.">Di 32. " mäþ tolf mannum. them SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sum trygger äru" SD 1: 669 (1285, gammAl afskr.). faa järu þe thätt giorþo ib 5: 374 (1344, nyare afskr.). en är gudh, ther Alt skop ok skaPadhe Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 7 (16, 7). " heel see thu" ST 198. " baþ han guþ vara naþoghan sinom skaþa mannom" Lg.">Bu 134. " þär til at friþrin se Althings STaSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer" SD 1: 668 (1285, gammAl afskr.). þikis þätta wärä skiälikt ib 670. þa jär hwars manz kiärä vm þäsSOn maAl döþ ib 5: 376 (1344, nyare afskr.). äncti är wysaari än döþprin ib 561 (1346). natskäua wit ok räfunga koSTr äru odrygh Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 47 (119, 51). " äru dygdhe månge ok mängskina" ib 17 (45, 19). ey skAl tyn mater wära offheter LB 3: 37. mit folk se thit Al 5321. " jak bidhir thik. .. at thu läre mik hwilkin äro tyo gudz Lg.">Budh" ST 7. tha spordhe then STore blamannen at meSTaren hwat manne han war SOm honom thit STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flögdhe ib 303. " jak är [aff] gudz nadh thz iak är" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 12. " thz war thz them skilde vPa" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 827. " är. .. ilt taka dygdh ther ängin är" Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 47 (119, 51). " bätra är at lydha gudhi än människiom" Gr 271. " skAl thet ga till feydhen, tha vore thet bäSTh ath göre en ändha her nedhre hoss fienderne" STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 352 (1509). " þe saþo þik vara gAlin ok Allius. 1850--54.">Diäw[l]s man" Lg.">Bu 77. " iak hughþe þik vara väldoghaSTan härra" ib 498. " mars var örlögs man" ib 9. " februus var ok en heþna manna guþ" ib. " guz ängel. .. var hänna dagheleken droaSTe ok guþleken gömare" ib 5. " at han sik wil vnderwinna wara waar laghman" STycken på Forn Svenska.">BSH 1: 185 (1386). han (Gud) er til Alskons dygd vphooff STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2. " folke jerl war en erliken man rikesins forman tha war han" ib 232, 233. " ij ärin rät syzkene badhe" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 740. jak är iosep idhar brodher MB 1: 250. jak skAl. .. wara idher gudh, oc skulin i wara mit folk ib 376. en Allius. 1850--54.">Diäfuul. .. sagþe sik vara sanctum iacoLg.">Bum Lg.">Bu 171. huilken kununGr kännis medh ordom ok gerninGOm sik wara gudz vnAllius. 1850--54.">Didåna Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 16 (39, 17). thwa hundh ok käMB han är ä hundhir thän same GO 11. vili är ey landz räth ib 64. " förSTe höghtiidh aff them siw war siwnda dagx höghttidh" MB 1: 497. " thz är mit radh, at thu skipt SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sunder thina byrdhe" ib 327. vaþe är STriþa viþ guþ siäluan Lg.">Bu 134. " förSTo trapo (för förSTa traPa) är at tro en vara sannan guþ" ib 185. mz treem syndom särlica SOm är (nämligen) högferdh ok värlz GOz giri, ok licamens oquämelike loSTe til skörlifnadh ok Lg.">Bukfylle draghir han manga siäla til heluitis möSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa iordh STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 13. " Alth onyttoghith folk, SOm är (såSOm) gaMBla kärlinga oc kAla" SOns STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1845.">PM 3. mik är encte om thin frända huffuod Allius. 1850--54.">Di 101. tha sköt wAlter STangena twert wtoffuer konungens sAll. thz sagde Alla konungxmen at thz war wäll skutit ib; jfr 8 b γ. - vara, vara att anse, vara detsamma SOm. hwa SOm här a mot györ. se näml. det SOm han gjort) swa gyort SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sum a oss syälwän SD 5: 606 (1346). " Aldar þin Aldar var möþa ok þrang" Lg.">Bu 76. " en SToor draki SOm är Allius. 1850--54.">Diäfwlin" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 13. - vara, vara detsamma SOm, vilja säga, betyda. thäs häLgha anda hugher foor ower watnin thz är at sighia ower iordh oc himil MB 1: 155. " capiuitatem ther är at sighia fängilse" ib 13. vitrum er glas LB 2: 38. " urtica thz är nätzsla" ib 4: 351. " STiärnona nidhirfiolle a iordhena, thz är at kropPane fAlla for dödhenomSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 12. - vaa, beteckna. adams är mins hiärta moþ ii guþ þiäniST hart ok þört" Lg.">Bu 72. " sädhin är gudz ordh" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 84. siw faghra köör oc siw ax full mz korn, äre siw fruktsamlik aar MB 1: 238. - vara, kunna liknas vid, likna. þu äST blomSTar huit ok röþ Lg.">Bu 75. " rikedoma äru thorna, ty at the sargha wara hugha mz sinna huxilsa STynGOm" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 86.
vara
konj . Allius. 1850--54.">DisjunktIvt i förbindelse med följande äller. han se sik (han må vara, vare sig han är) riddäre äller swen SD 5: 476 (1345, nyare afskr.). - vare sik, vare sig. nar SOm nager ny broder i eMBetet komen är vare sick screddere eller offuerskerer SO 105. " aff Alt ther peninga gAlt vare sik antigia miöl eller mAlt" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3. (Till. om Chr. II, red. B) 6328. - vara ater, vara qvar. är eys wa mykit folk aather, at ty gither til jorda kommit, SOm fraan STielper SD 6: 156 (1349? gammAl afskr.). än waro ther ather igän nakre aff gudz Almogha huilke. .. STodho oc STridde manleka moth SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Su 66. " iak skAl her ater äpter idher vara" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 2060. " herra iwan gik tha Al ena thiit han fan sina swena han lot een lönlik til sik kAlla hina andra vara ther ater Alla" Iv 629. " waro twe män atir äpter i träldomin" MB 1: 394. - återSTå. tha han STodh op af bönomen var en delin (d. v.s. en af de fyra delar i hvilka natten indelades) atir Bo 100 .- Jfr atervara. - vara fore,
vara
1) vara i vägen, hindra? vare mik ey fore edha min (ef eigi væri mer króp eða brigsli ok synd at sverja meineiða).. . iak vilde honum Aldrigh vinskap gifua Iv 5684.
vara
2) föreSTå, vänta, tillSTunda. honom är ey annat före ändödhen MB 2: 186.
vara
3) STå till Lg.">Buds, vara möjligt (för ngn). huat är mik annat före (hvad annat kan jag göra), än sätia mith fingher för mwnnen SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Su 156. - Jfr fore vara, äfvenSOm for varande.
vara
1) vara tillsädes, vara för handen, finnas. är iäi STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fläsk til SD 5: 637 (1347). " vm thet är ey til j redhoswensins wärio SOm then siuke aaSTundar" VKR 42. Iv 5608.
vara
2) vara till, finnas. at nakor andelik thing waro til MB 1: 38. ängin är annar gudh til vtan han Gr 293. " Al the Allius. 1850--54.">Diur SOm til kunno vara" Pa 16. " SOmi varo the til, SOm trona vildo atir kaSTa" STenianus. Se Lg.">Bil 852. " han är nw ekke til i iordherike" Lg 440. MB 1: 449. Jfr tilvara.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • varä.
 • warä.
 • waara RK 2: 8906.
 • vära Iv 4212, 4279; Fl 489, 572 ; RK 1: 193 ; " jfr Klockhoff, Studier öfver Eufemiavisorna s. 53, 55.
 • wära" VML I Kr 7; SD 1: 5669 (1285, gammal afskr.), 4: 466 (1335, nyare afskr.); Iv 149 ; Al 3658 ; LB 3: 37.
 • nära SML Prol. i var.
 • värä VGL LI MD 1: 2.
 • wärä UplL Præf.; SD 1: 670 (1285, gammal afskr.); Fr 2342.
 • ä ÖGL Eþ s 24, Dr 18: pr. o. s. v.; UplL Ä 1: 1, 7: 1; Bu 12, 145 ; GO 13, 818, 952, 1057.
 • iär VML I G 11: pr. o. s. v., II Kr 6: 6 o. s. v.; ÖGL B 51 i var,; SD 5: 374 (1344, jär VML I B 24; SD 5: 374 (1344, nyare afskr.), 375, 376; SR 2, 18.
 • iär ib 46.
 • jä ib 44.
 • ar VGL I A 13: 2, J 6: 1, FS 2: pr., III 67; VML II Kr 11: 1 i var,; Bir 4: (Avt) 179, 180, 184.
 • ära Iv 4211.
 • äre BSH 4: 302 (1502).
 • är Fr 764 (i rimsl.).
 • ere RK 1: 4413.
 • aro ib 3: 146, 154, 173 (jfr s. 149)
 • se see VML I M 22; SmålL 9: 1 ; MELL Kg 22 i var; Iv 2163 ; Bir 2: 128 ; ST 198 ; MB 2: 211 ; Ber 6, 15, 20.
 • sä MELL Kg 22. sey SD 5: 375 (1344, nyare afskr.).
 • si VGL III 1; SML Kp 4: pr., 12: 1, M 18: 1; ST 198.
 • sii SD NS 1: 514 (1405); HSH 7: 20 (1470?).
 • vari VML II Ä 17: pr,; MP 1: 128 ; Bir 2: 226.
 • wari SML Kk 15: 3, Kg 11: pr.; VML II M 8: pr. o. s. v., Ber 96.
 • warj PM LXV.
 • vare VML II Kr 6: 1.
 • ware ib 5: 4 ; SD 5: 662 (1347).
 • väri VML II B 27: 1; Bjärk. 30: 2, 41: 1.
 • wäri UplL Ä 1: 2; Bjärk. 32: pr., SD 1: 668 (1285, gammal afskr.).
 • väre VML II þ 3; Iv 2816 (i rimsl.).
 • wäre ib M 26: 17.
 • äri UplL Ä 10: pr.
 • äru VML II Ä 10: pr.
 • sen Ber 16.
 • sein ÖGL Kr 10: pr.; UplL Conf., Kk 17: 5; VML II B 18: 2, 23: pr.
 • seen SML Conf., Kk 20: pr.; VML I Eþs 2: 2, II Kr 26; 1, þ 18: 1; SmålL 1 ; StadsL G 1.
 • sen ÖGL Eþs 2: 1; UplL þ 10; Bu 194 ; KS 42 (109, 45) ; Ber 96.
 • sön VML II Kr 26: 1 i var.
 • se KS 6 (13, 6).
 • see SmplL 13: 5; StadsL G 1 i var.
 • warin SML Kg 11: pr., J 2: pr.; KS 38 (100, 41).
 • waren VML II Ä 8: 1. vari ib Kp 7: 1.
 • wari ib I Eþs 2: 2, II Ä 13: pr. vare ib 1: 3, 10: 1.
 • ware ib Kr 11: 1, 26: 2.
 • wärin UplL Kk 15: 3, V 14: 9.
 • ärin SML Kk 15: 3 i var.
 • ären StadsL Ä 17: pr.
 • vari Bu 491.
 • wari UplL M 16: 2, J 21; SML Kk 20: pr.
 • vare Bu 139, 140 ; Bir 4: (Avt) 177.
 • ware MB 1: 31 ; GO 901.
 • uare ÖGL Eþs 15: 2.
 • waare MB 1: 110, 120 ; VKR 8.
 • vore BSH 5: 352 (1509).
 • wore RK 2: 7369 ; Di 134.
 • varin Bu 23.
 • varin ib 57 ; Bil 902.
 • warin UplL Præf.
 • varen Bu 13.
 • vari ib 9.
 • ware GO 2.
 • varin Bu 152 ;
 • warin MB 1: 363.
 • waren Di 32.
 • varer BSH 5: 352 (1509).
 • varit.
 • varidh BSH 5: 404 (1510).
 • variidh ib.
 • waret VAH 24: 324 (1473).
 • wärit SD 4: 465 (1335, nyare afskr.).; Va 54.
 • uärit SML Conf.),
 • vara ivir , vara öfver, återstå. war än mykit silff ok päninga jwir Bil 867. Jfr ivirvara.
 • vara til ,
 • vara upa , vara för handen. thz var frost vppa Bo 194. thz är nu natta time op a Iv 4100.
 • vara viþer , vara tillstädes. vi varom vidhir i ioseps ok marie fästning KL 382. MB 2: 378. " nylica hände som iak var oc vidhir at iudhane korsfästo ihesum mz afwnd" KL 418. MB 2: 410. " iosep. .. biwdher allom wtganga vtan sinom brödhrom, oc wil at engin ware widh, mädhan the kännas hwar widh annan" ib 1: 250. Jfr viþervara.
 • vara äptir ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back