Vara

Old Swedish Dictionary - vara

Meaning of Old Swedish word "vara" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vara Old Swedish word can mean:

vara
1) varande, vistelse; vistelseort. thoko the sic et skiul til waru som a fast war widh afgudha mönster thäs läanz Lg 266. " skal. .. kunungr. .. haua före sik ok sit härskap, al tarwa hus, thr han är medh waru sinne" Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 41 (106, 44). ille höfDinga. .. wilia hawa ok byggia huarn stath. .. thr thöm tikkie wara wänt, lustelikt godz ok faghra waru ib 60 (150, 66). i tässe wärldh i huilke wi haffwom ey bliffwelika warw Lgren. 1875.">LfK 71. han skal aldre haua biluilse älla varu när gudhi Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 17. jdhra varu skipadhos när gudhi huar äptir thy som han gudh älskadhe mädhan han lifdhe ib 263.
vara
2) varande, väsende. gudh i threm personis aldra minzt astillekom af sik äftir gudhlike waru (secundum Divinam essentiam) Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Dikt) 221. ib 3: 300. fadhir ok son ok then häLghe ande thry in personis ok en j guddomsins waru (substantia) ok valde ib 1: 374. väsende, natur, beskaffenhet. thässin thry (näml. ting) waro atskillekin aff sik i a syn waru (essentia) ok smak Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Dikt) 221. - Jfr borto-, fran-, in-, när-, sam-, saman-, viþer-vara.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
➞ See all works cited in the dictionary

Back