Vara

Old Swedish Dictionary - vara

Meaning of Old Swedish word "vara" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vara
vara; koll. : varor. at the ey warda pläghadhe medh fals wara ok Flärd i köpom RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 74 (182, 81) ; jfr fals, adj. the matto thädhan mz sina vara ij fyra dagha til babilon fara Fl 667. " thu surgher ey for mykin fara (för vara; Cod. B, C for wara; motsv. ställe i den Fornorska texten ha um varning þinn)" ib 900. ladde iag myn skepp mz alzkons wara RK 3: (sista forts.) 4292. " allan then skath oc opbyrd iag kunde få stack iag offuer ena dydho tha kopar sölff oc andra wara mz hwilka iag acthade wtaff riikit fara" ib 4211. jnskaffa aldrahanda ätandis warw PM 3. Jfr köPManna-, köPManz-, skin-, ätande-vara.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back