Vara

Old Swedish Dictionary - vara

Meaning of Old Swedish word "vara" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vara Old Swedish word can mean:

vara
1) vara, bestå, förblifva. " ä men the swenske j then nöden sta tha warade them then fergan saa " LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7870. " tha bliffwir thz oc varar ärwedelica fridzsins mönster" Lg 66. Su 303.
vara
2) vara, räcka, påstå. tetta varar vider ena sex eller viii timar LB 7: 311. " än liffuer jach j nogra daga thz warer togh ekke länge för myn stora sar skuldh" Di 261.
vara
3) vara, räcka, räcka till, finnas qvar. han. .. pantade bort heyms häst harnisk [ok] swerd[it] nagelring for x marc gwll han dra oc rwsade ä mädan thz warade Di 97.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Back