Vara

Old Swedish Dictionary - vara

Meaning of Old Swedish word "vara" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vara Old Swedish word can mean:

vara
L.
vara
1) akta, taga Vara på. " Vara thina hand at hon ey bikas" GO576. - taga Vara på, beVara. ther sina tokt väl Vara kan Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr1630.
vara
2) taga Vara (på), Vaka (öfver), skydda, bistå. med prep. up a. j iii vnghe män skulo fölgias ath, ok Vara hwar opKS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa then annan (veiti hverr yðar aðrum lið) Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Di208.
vara
3) tänka (på), Vara betänkt (å)? ath the gyordhe sig til redha och Varedhe her opKS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa BSH 5: 352 (1509).
vara
4) göra uppmäKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKsam (på), påminna (om). Vara jak (incauto) hona aff threm thinGOm först at hon skal göra rekinskap aff allo sino värlzlico GOze. .. annantidh at hänna time är storlica stuntir. .. thridhie tidh at gudh sKS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Par ey meer j sinom doom Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Frwna än thiänistoqvinnona KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 325. - underrätta, tillsäga, låta veta, Varsko. (han).. . Vareþe sin härra Bu 174. " en (henna thiänisto quinna) sa adrianum coma ok lop in for natalim ok Varaþe hana" ib 519. han. .. waradhe han at hwilkin tima han saghe. .. tholikin fughil ofuir sik sitia tha munde han dö jnnan fäm dagha Bil 111. " warar jak jdher fore aat at Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diäffwllin säther jdher altidh snaror oc forsaat" KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 119. " martin waradhe sina Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Discipulos sik skola sköt döö" Bil 633. - med prep. jak vil mina riddara ther at Vara thz the for idher hafua ängin fara Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr 267. " hurw staKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK ok huart konung karl vil vtfara konung cristiern hon jo thr at wara" KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 9020. - med prep. viþer. han. .. com hem tel sinna husBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fru nataliam ok uara hana viþ þerra tima (abiit domum vocare Nataliam. .. ut eorum KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">PassioniBus præsens esset) Bu 519. " the Varado han widh mangh Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Frestilse (Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dixerunt, ut constans esset, quia multa Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diaboli tentamenta eum percurrere oporteret)" KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa 21. " j skulen mek ther wider ware huarth i haffuen huxat fara" MD 11. Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 857. Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr 270. KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4120.
vara
5) Varna. " mik tykkes ekke göra myn tiensest fwl, wtan jak warer eder i thet som skadeliget är" BSH 5: 305 (1508). - med prep. for. warande them fore nidhir falle KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 242. - med prep. viþer. waran han widh rädhelikan guz dom Bil 480. ib 725. " falantin han thakadhe honom myket at han warade honom ther widh" Va 30.
vara
6) tillsäga, uppmana. " marsken warade the ther vid at wagta sig for tolken snidh" KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5233.
vara
1) gifVa akt, se till. wara tigh mz huilkom thu mäst tilhalder Ber 289. - taga sig till Vara, taga sig i akt, akta sig. bidh them wara sik fore oskiran mat oc orenom M B 1: 371. ib 270. warin idher och gömin for allom nizskap Ber 124. ib 291. hoo kan siik wara för waadha KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 3495. " vtan han wara sik (caverit sibi) skal han til föghias lynginna fadhir" KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 401. ib 2: 223, 3: 15. Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 3324. " ware tik herre. her komBer en aff tina owener" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Di 170. " Var tegh thz besta thu kan" ib 245. " wara tik. .. at tw tik ey for sara brenner" MD (S) 293.
vara
2) försVara sig. vi ärom Sua staKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKe som konungin oc thy viliom vi Vara os (defenBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dimus nos) KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 81. - refl. Varas, se sig för, gifVa akt; förmoda, tro. han kan tå hälst warda slaghin, han waras minzt KS 81 (200, 88). tha iak minstz warades (putarem) kommo grymasta wargha Su 161. ib 115.
vara
1) göra uppmäKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKsam på, påminna, underrätta, låta veta, Varsko. een gik bort at Vara hänne vidher Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr 333. " är thz swa tha warin mik widh" KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2042. ib 4401. Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Di 177. Var härra. .. Varaþe han viþar at nero konogar ok simon magus vildo han forraþa Bu 101. Vara iak (præcaveo) han vidhir at han hawir tre owini sem äru j hans wägh KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 313. " jak Vara jdhir vidhir (notifico) at gudz rätuisa vil skilia konungin oc hans affquäMD vidh thetta rikit" ib 2: 259.
vara
2) tillsäga, Varna. huilka hon finBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dir annorledhis göra ellir tala oc wilia ey raadha bötir opKS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa tha the wardha waradhe widhir VKR 28. " thu skal wara them widh, at engen thera kome när Bergheno" MB 1: 328. ib 330. Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 4081. JBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr viþerVara. - JBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr af-, lagh-, tilVara, samt oVarande.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -aþe ,
  • vara sik ,
  • vara at ,
  • vara fore , göra uppmärksam på; varna. marsken wardh tha warat ffore ath erich wildhen ather dara RK 2: 4314. Jfr forvara.
  • vara viþer ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back