Vara

Old Swedish Dictionary - vara

Meaning of Old Swedish word "vara" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vara
förse med var el. öfverdrag, öfverdraga (med ngt). anträffadt blott i part. pret. wnder hoffeno är haffuaskolande höghinde, warat mz lärwfft oc örnagath samwledhis warat mz lärifft Bir 4: 10. VKR 57.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back