Värdhas

Old Swedish Dictionary - värdhas

Meaning of Old Swedish word "värdhas" (or værdhas) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

värdhas (værdhas)
refl. -värdhas a? plågadhe gudh han suä mys wärdes å at skadha hans likama KS 30 (76, 32).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so värdhas may have also been written as værdhas

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚱᚦᚼᛆᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back