Värdhas

Old Swedish Dictionary - värdhas

Meaning of Old Swedish word "värdhas" (or værdhas) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

värdhas (værdhas)
refl. värdigas, hafva godheten (att). wärdhens welä wethä, at jach. .. fortöffwer här pa stocholm til nielss beszeres brullop BSH 5: 191 (1507). " veredws edher nades högmectoghedh vele vithe" ib 4: 274 (1501). FM 490 (1510). werdens helsa myn frw modher BSH 5: 93 (1506). " bade jak keder ganst gerna, at i wille werdes wara mit bodh tiil then werdoge herren, ächebiscopen oc tiil biscop mattis, at thwar thera werdes at sändha mik en t[unn]o polwer hiit" ib 123 (1506). alzwoldogh gudh. .. verdis giffue nadh och snille ther till HSH 19: 137 (1506). Jfr til värdhas.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so värdhas may have also been written as værdhas

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • verdas )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚱᚦᚼᛆᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Back