Värdhinna

Old Swedish Dictionary - värdhinna

Meaning of Old Swedish word "värdhinna" (or værdhinna) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

värdhinna (værdhinna)
värdinna. henna wärdhinna ST 37. nödhghadhis. .. qwinnan. . .. sik oc sinne wärdhinno thera fordhan. .. aff andrum thiggia ib. " wärdhinnan j huseno" ib 292. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 726. huSTru merettha mijn värdinna j abå FH 9: 10 (1506), nyare afskr.).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so värdhinna may have also been written as værdhinna

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚱᚦᚼᛁᚿᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back