Värdhogha

Old Swedish Dictionary - värdhogha

Meaning of Old Swedish word "värdhogha" (or værdhogha) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

värdhogha Old Swedish word can mean:

värdhogha (værdhogha)
1) = värdogha sik. wäl kompne herra mine som wärdhughis (dignati estis) vithia mik litit värdhan Bil 110. " at thu värdoghis at biwdha mik til thina glädhis krasa ib 159. bidher iak thik. .. at thu wärdoghas koma til min" ib 231. " wärdoghas iak ey (delignaKLemning. 1860. SFSS.">Bor) at for lata them syndena som ey akta at bedhas nadh for litla synde" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 364. " ther til at gudh wärdhoghas at takak jdhir j sina miskund" ib 3: 341. " väl Var thz stoor ödhmiukt at äronna konungir värdoghadhis at thwa fiskaranna fötir" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 175. ib 78. KLemming. 1860.">Gr 287, 294. KL 30. VKR 1. Va 19. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 45. " at lwij bedie ider nadh. .. at i wele werdiges oförtöfwat kome hit i rikit" BSH 3: 184 (1467, nyare afskr.). wij. .. bediom idher nadh. .. at i wille werdoges ey tage thet til widherwelia ib 185. " werdogis ider werdigheter. . wilia wytha" ib 5: 434 (1511). " verdyges ether herredom ath vethe" ib 51 (1505). ib 520 (1512). KLemming. 1860.">Grönblad. 1857.">FM 209 (1504), 361 (1508). thet i ville verdiges tiill ath tencke paa mig BSH 5: 51 (1505). " vele i werdoges vetha, at nu. .. wordhe her hemeligha opslagin a kirkio dörinna nagher breff" ib 181 (1507).
värdhogha (værdhogha)
2) aktas värdig, bevärdigas, aktas förtjent; förtjena. ath. .. Vare siäla. .. värdoghens tilföghias thynom vtualdom mannom VKR 82. ödhmiuktin. .. värdoghas faa thz hon gitir ey wtthyt mz sinom ordhom KLemning. 1860. SFSS.">Bo 40. " lidhna thik swa i andans vägh at thu värdoghis opfyllas af hans älskogha" ib 111. " värdhoghadhis hon Vara bönhördh (meruit exaudiri)" ib. " väl Var iosep säl som värdoghadhis swa vmfämpna Vars herra licama" ib 210.
värdhogha (værdhogha)
3) eg. anses el. befinnas (ngn) värdigt; värdigas. opersonl. med dat. och supin. verduges ider vithet. .. thet mesther liberth kom hem fran ärkebiskopen BSH 5: 180 (1507). ib 181.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so värdhogha may have also been written as værdhogha

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • verd-.
  • -ugha.
  • -iga.
  • -yga. -ar, -adhe),
  • värdhogha sik , akta sig värdigt, värdigas; nedlåta sig (till att). ropa ok kalla til idher werdoghe nadhe, at hon wil werdoghe sik til at inkommä i rikith BSH 3: 175 (14669. badho the keysaren, at han aff sinne mildhet vilde värdugha sik til at sända thom nokra präste som väl kundo prädica Ansg 191. " vände han sik in til gudh med gudhelikom bönom, oc badh han fore sinne mildhet skuldh, at han skulde värdugha sik at frälsa han aff the fordömelighe sottene" ib 243. " wärdogha thik til millaste ihesu christe, at ingaa j mith hiärta" Bi r 4: 176. " wärdogha tyk ath höra myna böm" Lg 3. 145. som sigh wilde wärdheghna mik aather lösa ib 124. " at han som war aldra wärdogaste wärdogadhe sik lidha saadana smälikhet " ib 398. - refl. värdoghas,
  • värdhoghas sik = värdhogha sik. huru kan pawen troo at thu alla thinga gudh oc herra, wil tik wärdoghas (digneris) mz enne tholike myro, tholikin ärande göra Bir 4: 46. - Jfr ovärdhoghas, äfvensom värdhas.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚱᚦᚼᚮᚵᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back