Värdhskyldan

Old Swedish Dictionary - värdhskyldan

Meaning of Old Swedish word "värdhskyldan" (or værdhskyldan) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

värdhskyldan (værdhskyldan)
förtjenst. " for bön skuld oc värdhskyllan lsancti Gregorij" Gr 315. ib 308. hafdhe jak thiänkt ii mino hiärta gifwa thik värdugh atir lön for thina värdhskyllan (Cod. A forskyllan 270) ib (Doc. D) 361. - mädh vädhskyldan, med rätta, med skäl? tholke ltaara oc Gratir oplypta syälinna mz värdhskyllan til gudh Bir 2: 31.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so värdhskyldan may have also been written as værdhskyldan

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -skyllan Gr 308, 315, (Cod. D) 361; Bir 2: 31),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚱᚦᚼᛋᚴᛦᛚᚦᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
➞ See all works cited in the dictionary

Back